Gamtoos Irrigation Board News

Carol van Rooyen

Afrikaans
| Click here for English


Carol van Rooyen: Voorraadklerk

Die borrelende Carol van Rooyen is ‘n bekende gesig by die Gamtoos Besproeiingsraad se kantoor op Patensie, maar het van Maart vanjaar ‘n nuwe baadjie aan.
Sy was vir tien jaar betrokke by die administrasie vir die Werk vir Water projekte wat deur die GBR bestuur word en beklee nou die amp as voorraadklerk.
"Ek mis die geselsies in die besige kantoor, maar ek geniet my nuwe werk in my nuwe kantoor baie," sê Carol wat nou in beheer is van die algemene voorraad wat wissel van pype en toebehore tot verf en veiligheidsklere.

Sy is op Kirkwood gebore en het gematrikuleer aan Hoërskool Kirkwood. Na skool het sy onder andere gewerk by die apteek op Kirkwood, Sondagsrivier Sitrus Koöperasie, en op Patensie by PSB en in die ou koöperasie se handelsafdeling.

Carol is al 12 jaar getroud met Conray en het twee kinders, Kruger (9) en Alise (5). Conray bedryf sy eie onderneming, Gamkor, en het ook die Kubota-trekkeragentskap.
"Ons is bevoorreg om in so 'n mooi omgewing in sulke mooi kantore te werk. Ek geniet elke oomblik," sê sy.

English
| Kliek hier vir Afrikaans

Carol van Rooyen: Inventory official

The sparkling Carol van Rooyen is no stranger in the GIB office in Patensie. And from March this year she wears another hat. For the past ten years she worked for the Work for Water projects that are managed by the GIB and now she is the new inventory official. "I miss the chit chat in the busy office, but I love my new job and my new office,” says Carol who is now in control of general supplies, anything from pipes and fittings to paint and safety gear.

She was born in Kirkwood and matriculated at Kirkwood High School. After school she worked at the pharmacy in Kirkwood as well as the Sunday River Citrus Cooperation. In Patensie she did office work at PSB and the old co-op in town.

Carol has been married to Conray for the past 12 years and has two children, Kruger (9) and Alise (5). Conray's business is Gamkor and also has the Kubota-tractor agency.
"We are privileged to work in such a beautiful office. I enjoy every moment," she says.

Latest articles

Gamtoos Irrigation Board ...

Gamtoos Irrigation Board Stakeholder letter
16-04-2019
 

Repairs on D-canal

D-canal at Kok se plaas had the Gamtoos Irrigation Board running around with one emergency after the other.
15-11-2018
Contact details
Fred Ferreira Way, Patensie, 6335, Eastern Cape
087 806 7484
042 007 0382
info@gamtooswater.co.za

Emergency Contact details
General 066 470 3782
R Colesky 083 703 0428
A Murray 083 490 1737
L Grundling 083 552 0157
Find us
Stay in touch
Sign up for newsletter