Gamtoos Irrigation Board News

NOTICE 1/2018 Water Allocations

Afrikaans
| Click here for English


KENNISGEWING 1/2018 Water Kwotas

Geagte Besproeier

Waterkwotas 2018/2019

Verwys na SMS boodskappe wat op Donderdag 14 Junie uitgestuur was in verband met bogoenoemde.

Hiermee word bevestig dat die Departement van Water en Sanitasie die volgende beperking op besproeiing onder die Kougadam ingestel het vir die 2018/19 waterjaar wat op 1 Julie begin:

20% Van volkwota; dus 20% van 8 000 kubieke meter per hektaar Dit is gelyk aan 1600 kubieke meter per hektaar.

Die beskikbaarheid van die hoeveelheid is baseer op ‘n konserwatiewe aanname van invloei oor die volle tydperk. Besproeiers word dus gevra om gebruik van die kwota egalig oor die hele jaar te versprei. Indien die onttrekking te vining plaasvind, sal die dam leeggetrek word sonder dat almal hul volle kwotas kry. Die volgende patroon moet nagestreef word:

Datum

Kumulatiewe %

30 September 2018

18

31 Desember 2018

45

31 Maart 2019

79

30 Junie 2019

100

Soos die huidige jaar, sal onttrekking goed gemonitor word en besproeiers wat uitermatig onttrek, sal aangespreek word.

Dankie vir u samewerking.


English
| Kliek hier vir Afrikaans

NOTICE 1/2018 Water Allocations

Dear Irrigator

Water allocations 2018/2019

Refer to SMS messages sent out on Thursday 15thJune with regard to the above.

This is to confirm that the Department of Water and Sanitation has introduced the following restrictions on irrigation from Kouga Dam for the 2018/19 water year which commences on 1st July:

20% of full allocation. This is 20% of 8 000 cubic meters per hectare, which is equal to 1 600 cubic meters per hectare.

The availability of this quantity is based on a conservative assumption with regard to the inflow for the full period. Irrigators are therefore requested to use the water evenly over the full year.

Please stay within the following pattern:

Date

Cumulative %

30 September 2018

18

31 December 2018

45

31 March 2018

79

30 June 2018

100

Water use will, as in the current year, be monitored properly. Irrigators who abstract excessively, will be reprimanded.

Thank you for your cooperation.

 

Latest articles

Gamtoos Irrigation Board ...

Gamtoos Irrigation Board Stakeholder letter
16-04-2019
 

Repairs on D-canal

D-canal at Kok se plaas had the Gamtoos Irrigation Board running around with one emergency after the other.
15-11-2018
Contact details
Fred Ferreira Way, Patensie, 6335, Eastern Cape
087 806 7484
042 007 0382
info@gamtooswater.co.za

Emergency Contact details
General 066 470 3782
R Colesky 083 703 0428
A Murray 083 490 1737
L Grundling 083 552 0157
Find us
Stay in touch
Sign up for newsletter